Darbs modernā
un stabilā uzņēmumā


Mūsu komandu vieno mīlestība pret savu zemi, ģimeni un darbu, ko veicam ik dienu. Uzticama ražotāja reputācija, kārtīgi paveikts darbs - ir mūsu pamatvērtības, kas rezultējas ar prieku par sasniegto. Cieņpilna attieksme vienam pret otru, mērķtiecība un komandas gars, palīdz realizēt jebkuru uzņēmuma ambiciozo mērķi. Mums patīk!

Ja vēlies būt mūsu vidū - noteikti mēģini!


Skatīt vakances

Inženieris - mehāniķis

Veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar ražošanas iekārtu regulēšanu, uzraudzīšanu,
apkalpošanu remontēšanu un pilnveidošanu.

Noliktavas pārzinis/-e

Darba pienākumi:
- kopējā noliktavas darbības organizēšana;
- veikt preču/produkcijas saņemšanu, izvietošanu, izsniegšanu un pārvietošanu;
- pārbaudīt pieņemto vērtību atbilstību pavaddokumentiem;
- krājumu inventarizācija;
- precīza un kārtīga noliktavas darbu izpilde.

Alus ražošanas iekārtu operators

Alus ražošanas iekārtu un procesa vadība. Ceha tehniskā un sanitārā uzturēšana. Darbs maiņās.

Palīgstrādnieks

Kraušanas darbi, taras šķirošana, pasūtījumu sagatavošana, ražošanas cehu, noliktavas telpu un teritorijas uzturēšanas darbi. Darbs maiņās.

Ekspeditors

Darba pienākumi
-organizēt un kontrolēt preču saņemšanu un izsniegšanu;
- veikt preču izkraušanas, iekraušanas un pārvietošanas darbus;
- veikt alus izlejamo iekārtu uzstādīšanu un to remontu;
- veikt alus iekārtu mazgāšanu, dezinfekciju un apkopi;
- pārbaudīt pieņemto vērtību atbilstību pamatdokumentiem;
-noformēt pieņemšanas-nodošanas dokumentāciju;
-nodrošināt materiālo vērtību glabāšanu un uzskaiti;
-veikt kravu pārvadāšanu un to nodošanu pasūtītājam;
-nodrošināt izmantojamo iekārtu un mehānismu pareizu ekspluatāciju un tehnisko kārtību;